Website Spel

Algemene Voorwaarden

Effectieve datum: 18 Juni 2017

Bedankt voor het gebruik maken van RuiterSpel.
Deze algemene voorwaarden bevat uitleg over de voorwaarden waarop Browserspel.net (het bedrijf waaronder RuiterSpel valt) haar diensten aanbiedt. Naast deze algemene voorwaarden is er een privacy policy aanwezig. Per service kunnen er nog aparte regels van kracht zijn welke bovenop de algemene voorwaarden komen.

Toegang tot de Services


Toegang tot RuiterSpel mag enkel gebeuren via een webbrowser voor niet-commerciële entertainment. Elk ander gebruik van RuiterSpel is niet toegestaan.
Tevens gaat de speler ermee akkoord dat er geen codes, bots, macro’s of andere third-party software wordt toegepast tijdens het gebruik van RuiterSpel. Ook is het niet toegestaan om echt geld te gebruiken of te vragen om diensten of voorwerpen in RuiterSpel te verkrijgen of te verkopen met uitzondering van de officiële wegen zoals vermeld op de website van RuiterSpel. Hierover adverteren is niet toegestaan. Poging doen tot het saboteren van Ruiterspel is in welke vorm dan ook niet toegestaan.

Vereisten


Om gebruik te kunnen maken van RuiterSpel moeten zowel de algemene voorwaarden als de privacy policy gelezen zijn en ermee akkoord zijn gegaan. Eveneens moet er een account aangemaakt en geactiveerd zijn.
De specifieke spelregels die effectief zijn voor RuiterSpel moeten gelezen en akkoord zijn gegaan. De speler is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de internetverbinding, terwijl er gebruik gemaakt wordt van RuiterSpel.

Gebruik van de Services door minderjarigen


De speler mag uitsluitend een account aanmaken indien: (i) De speler een mens is en volwassen is conform de wet van het land waar aanwezig of toestemming hebt van de ouders conform het hoofdstuk “Gebruik van RuiterSpel door minderjarigen”; en (ii) De speler niet door RuiterSpel is geblokkeerd van RuiterSpel.
Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat de speler er ook mee akkoord dat er aan de voorwaarden wordt voldaan. In het geval dat RuiterSpel erachter komt dat de speler een account heeft aangemaakt die niet aan de algemene voorwaarden voldoet, behoudt RuiterSpel zich het recht om het account te verbannen en/of te verwijderen.
Bij het aanmaken of wijzigen van een account op RuiterSpel is het vereist dat de speler RuiterSpel voorziet van enkele persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres en in enkele gevallen de naam.
Tijdens het aanmeldproces is het nodig om een uniek e-mailadres en wachtwoord in te voeren (in het vervolg “login informatie” genoemd). Het is niet toegestaan om het account of de login informatie te delen met anderen. De speler is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de login informatie. Tevens is de speler verantwoordelijk voor elke login met deze login informatie en de acties die op dit account uitgevoerd worden, inclusief bestellingen en verkopen ongeacht of de speler hiermee akkoord is gegaan. Indien de speler het vermoeden heeft dat er een andere persoon op het account heeft ingelogd, dient dit direct gemeld te worden door te mailen naar info@ruiterspel.nl.

Verbannen en verwijdering van je account


RuiterSpel mag zonder een reden op te geven of melding te maken een account verbannen, verwijderen of aanpassen. Accounts die de algemene voorwaarden hebben geschonden, zullen worden verwijderd en in de toekomst niet meer geactiveerd kunnen worden.
De speler kan zelfstandig geen account verwijderen. Dit kan gedaan worden door contact met RuiterSpel op te nemen via info@ruiterspel.nl.

Updates


RuiterSpel heeft het recht om bij wetswijziging of wijzigingen op RuiterSpel een nieuwe algemene voorwaarden uit te brengen. Bij het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden vervalt de oude algemene voorwaarden. De nieuwe algemene voorwaarden dient door gelezen en geaccepteerd te worden. Bij het akkoord gaan van de nieuwe algemene voorwaarden blijft het account van de speler bestaan en kan er gebruikt gemaakt worden van RuiterSpel. Indien de speler de nieuwe algemene voorwaarden niet accepteert, dient het account opgezegd te worden. Deze alinea is ook van kracht op de andere documenten, zoals beschreven in het hoofdstuk “Vereisten”.
RuiterSpel streeft ernaar om het spel beter te maken door updates uit te brengen. Dit kan gevolgen hebben voor (onderdelen van) RuiterSpel. RuiterSpel mag het spel op elk moment wijzigen en (tijdelijk) buiten gebruik stellen. De speler gaat ermee akkoord dat RuiterSpel deze wijzigingen te allen tijde mag uitvoeren.

Eigendom


De titels, broncodes, thema’s, objecten, personages, personage namen, teksten, concepten, visuele effecten, afbeeldingen, documentatie, etc. van RuiterSpel zijn eigendom van RuiterSpel en mogen niet gebruikt worden voor externe doeleinden, tenzij dit expliciet door RuiterSpel wordt toegestaan.
RuiterSpel staat het overdragen van een account niet toe. Een account kan niet gekocht, verkocht of geruild worden.


Beperkingen


Het is niet toegestaan om op RuiterSpel de wet te overtreden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van RuiterSpel op een manier die niet is toegestaan volgens de algemene voorwaarden. Hieronder valt tevens het (ongeautoriseerd) inloggen op een account die niet aan de speler is gekoppeld.
De speler gaat ermee akkoord geen third-party software, bots of macro’s te gebruiken om extra informatie te vergaren of processen te automatiseren. Alle geplaatste gebruikersinhoud (communicatie, afbeeldingen, etc.) die de speler op RuiterSpel plaatst, zal eigendom zijn van RuiterSpel. RuiterSpel heeft het recht om de gebruikersinhoud te reproduceren, aanpassen, vertalen en publiceren. Tevens heeft RuiterSpel het recht om informatie van de speler te vergaren, die niet gebruikt kan worden om je te identificeren, zonder de speler hierover te informeren.
De speler gaat ermee akkoord dat alle gebruikersinhoud opgeslagen wordt. RuiterSpel behoudt zich het recht om de gebruikersinhoud te bekijken, aan te passen en te verwijderen indien nodig.

Toegankelijkheid


Ruiterspel doet geen beloftes dat de speler toegang zal hebben tot het spel noch dat het spel foutvrij of virusvrij is.

Aansprakelijkheid


RuiterSpel is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook die ontstaan is door gebruik te maken van het spel. Hieronder wordt onder andere verstaan virussen, schade aan de computer, virtuele goederen die verdwenen zijn, etc.

Third-party


RuiterSpel behoudt het recht om third-party technologieën te bevatten om adverteren binnen RuiterSpel mogelijk te maken. Deze derde partijen mogen statistieken van de speler verzamelen, zoals IP-adres, etc.
Indien het account van de speler gekoppeld is aan een Facebook account gaat de speler, naast de algemene voorwaarden van RuiterSpel, akkoord met de voorwaarden van Facebook.

Wet


Op de algemene voorwaarden van RuiterSpel is de Nederlandse Wet van toepassing. Indien een rechter een deel van deze algemene voorwaarden ongeldig verklaart, blijft de rest van de algemene voorwaarden van kracht.

Laatst bewerkt op door .
RuiterSpel