Website Spel

Spelregels

De spelregels van RuiterSpel zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden en de privacy policy. Het omzeilen van de regels van alle documenten zullen als overtreding gezien worden. Bij het overtreden van deze documenten zullen er maatregelen ondernomen worden.
De spelregels zijn op alle spelers van Ruiterspel van toepassing.

Registratie


Tijdens het registreren vult de speler een e-mailadres in dat onder persoonlijke controle van de speler valt. De eigenaar van dit e-mailadres is te allen tijde aansprakelijk voor wat er op het account, gekoppeld aan het e-mailadres, gebeurt.

Aantal accounts


Het is voor iedere spelers toegestaan om maximaal één account te hebben op RuiterSpel. Het hebben van meerdere accounts is niet toegestaan. Het aanmaken van een nieuw accounts om sancties te ontwijken is niet toegestaan.

Wachtwoord


Het wachtwoord gekoppeld aan het account is geheim en mag niet gedeeld met derden worden. Dit ongeacht of de speler (voor langere tijd) afwezig is.

Zelfde pc/netwerk gebruik


Spelers die hun netwerk/pc met meerdere personen delen (denk hierbij aan familie, vrienden, enz) mogen geen contact met elkaar hebben in het spel. Hieronder valt spullen en geld geven, maar ook voor elkaar werken, enz. Berichten naar elkaar versturen is wel toegestaan.

Bot/script gebruik


Het gebruik van bots/scripts in het spel is, in welke vorm dan ook, verboden.

Bugs


Wanneer een speler een bug in het spel vindt, mag deze niet gebruikt worden. Dit dient direct aan het bestuur gemeld te worden via het forum.

Voordoen als RuiterSpel Crewlid


Jezelf voordoen als een medewerker van RuiterSpel is verboden. Zowel in het spel als daarbuiten.

Scamming


Het oplichten van andere spelers om bijvoorbeeld spullen of wachtwoorden te stelen is niet toegestaan.

Spammen


Het (ongewenst) versturen van hetzelfde of soortgelijke berichten naar dezelfde of meerdere spelers is verboden.

Bedelen


Het vragen om geld/paarden/etc. zonder aanleiding is niet toegestaan.

Spelers aanmoedigen de regels te overtreden


Het bewust aanmoedigen van andere spelers om de regels te verbreken is verboden.

Ruilen voor goederen buiten RuiterSpel


Het ruilen van goederen of andere voorwerpen/diensten/enz. van RuiterSpel met goederen/voorwerpen/diensten/enz. buiten RuiterSpel (bijvoorbeeld goederen in andere spellen of echt geld) is verboden. Dit geldt voor iedere transactie op RuiterSpel inclusief het forum.

Taalgebruik


Op RuiterSpel mag alleen Nederlands gebruikt worden. Het gebruik van andere talen en scheldwoorden is verboden. Dit geldt ook voor overmatig gebruik van hoofdletters en ander leesteken gebruik; ook wel MSN-taal genoemd.

Persoonlijke gegevens


Het vragen naar iemands persoonlijke gegevens (naam, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) is verboden.

Adverteren


Het adverteren van andere zaken dan RuiterSpel via berichten of forum is verboden. Ook het benoemen van andere spellen dan RuiterSpel is niet toegestaan.
Laatst bewerkt op door .
RuiterSpel